Misi dan Visi

Maahad Tahfiz Negeri Pahang

Towards Developing Quranic Generation

Kampus Maahad Tahfiz,
Jalan Tanjung Lumpur,
26060 Kuantan,Pahang Darul Makmur
Tel : 09 - 534 3333 Faks : 09 - 534 3000

The Road to Better Haffiz Mutqin Starts Here !

Milik Penuh Yayasan Pahang
Membangunkan modal Insan yang cemerlang, sepadu, seimbang serta berkeupayaan tahap tinggi berasaskan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pemimpin dalam pelbagai bidang profesional memenuhi keperluan bangsa dan negara.
Maahad ini menjadi institusi terkemuka di Malaysia, terkenal dengan pembinaan kecemerlangan modal insan yang sepadu dan seimbang berasaskan ilmu Wahyu dan Alamiyah dalam seluruh potensi keinsanan bagi melahirkan kualiti insan sebagai Hamba Allah dan Khalifah Allah di muka bumi.
Misi
Visi
Menu Utama
Profil
Wawasan
Ucapan Aluan Pengarah
Carta Organisasi
Sejarah Penubuhan
Gambar Kakitangan
Maklumat Kakitangan
Kakitangan MTNP
Melahirkan golongan hafiz
yang berkelayakan profesional serta menguasai teraju kepentingan agama, bangsa dan negara di masa hadapan. Melahirkan golongan hafiz profesional yang menguasai Hablu Minallah dan Hablu Minannas seperti tuntutan Al-Quran. Melahirkan golongan profesional yang mampu menggarap Islam sebagai satu sistem praktikal untuk menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan insan melalui kajian dan analisi saintifik secara profesional yang membuka hati nurani manusia dan alam untuk berkasih sayang dan keamanan alam sejagat